Világleírás: kasztok és foglalkozások

Go down

Világleírás: kasztok és foglalkozások

Post by Mr. Holden on Mon Dec 21, 2015 10:38 pm

Ez itt a játékban felvehető foglalkozások, illetve általános és speciális kasztok leírása. Természetesen nem csak a megadott kasztokat lehet használni, mást is nyugodtan lehet hozni, de csak akkor, ha az illeszkedik a játék világába és az ésszerűség határain belül van.

Általános kasztok: a Mississippi vidékén általánosan, szervezetektől függetlenül űzött foglalkozások és hivatások.

Speciális kasztok: a különböző szervezetekhez, csoportokhoz tartozó, csak rájuk jellemző kasztok, társadalmi csoportok.

***

Csempész: Általános kaszt. A Mississippi egész területén jelen vannak, és általában tiltott árut szállítanak megbízóik kérésére. Jól megfizetik őket, mert a munkájuk veszélyes, és nemcsak a hatóságokkal, de a vad állatvilággal és egyéb természeti akadályokkal is meggyűlhet a bajuk.

Roncskereskedő: Általános kaszt. A kataklizma előttről maradt roncsokkal és hulladékkal kereskednek. Szakmájuk lenézett, a társadalom peremén élnek, jellemzően rossz anyagi körülmények között.

Hobó: Általános kaszt. Koldulásból, zsebtolvajlásból, vagy éppen alkalmi munkából élő emberek. Sokan laknak közülük a városokban, de van, amelyikük a Centrál vidékén vándorol, vagy valamelyik eldugott mocsárban él egy kis kunyhóban.

Fejvadász: Általános kaszt. Az alvilág legrettegettebb figurái, mivel jelenlétük majdnem mindig halált jelent. Fő megbízóik a kartellek, akik általában egymás ellen használják fel a fejvadászokat, de a hatalmi csoportok által kiírt vérdíjakat is ők zsebelik be a legtöbbször.

Kalóz: Általános kaszt. A Mississippi kalózai a folyón lesnek prédájukra, akik általában csempészek vagy kereskedők. A törvény, a fejvadászok, vagy éppen a zsoldosok elől a kisebb halászfalvakban, vagy a semleges nagyvárosokban húzzák meg magukat.

Mérnök: Általános/speciális kaszt. Kevés található belőlük a mocsárvidéken, legtöbbjük Jackegry-ben (mivel egyedül itt képzik őket) és az Acélköztársaságban (ahol a legszívélyesebb fovadtatásban részesülnek) lehet velük összefutni. Az ő kezük alól került ki például az Acélköztársaság vasúthálózata, a különböző városok tömegközlekedési eszközei, illetve más technikai bravúrok.

Rabszolga: Speciális kaszt. (Bíbor Horda, hadesziánusok.) A rabszolgatartó társadalmak legalsó rétegét képezik, alantas munkákra alkalmazzák, vagy más áruért cserébe eladják őket.

Rabszolga-kereskedő: Speciális kaszt. (Bíbor Horda.) A Bíbor Hordához csatlakozó, nagy múltú rabszolga-kereskedő dinasztiák üzletük szakértői. Tudják, melyik rabszolga mennyit ér, és mennyiért értékesíthető, jellemzően maguk is több rabszolgával rendelkeznek, és anyagilag jól állnak.

Újságíró: Általános/speciális kaszt. A nagyvárosok létrejöttével együtt jelentek meg újra, így leginkább ezekben találhatók meg. Az Acélköztársaságban töltik be a legfontosabb szerepet, mivel itt az állami propaganda saját céljaira használja fel őket.

Legionárius: Speciális kaszt. (Bíbor Horda.) A Bíbor Horda Légiójának jól képzett katonái, jellemzően közelharci fegyverekkel (macheték, alabárdok, buzogányok, hosszabb kések és tőrök) vagy régebbi puskákkal rendelkező harcosok.

Dionüsziosz: Speciális kaszt. (Bíbor Horda.) Énekesek, dalszerzők, előadóművészek egy személyben, zenéjükben a delta blues, a jazz, és a gospel keveredik a bizánci egyházi és világi zenével. Nagy társadalmi megbecsülésnek örvendenek.

Adeptus: Speciális kaszt. (Perfektibilista Társaság.) A Társaság beavatott tanítványai, akik egy templomos alatt szolgálnak és teljesítenek feladatokat.

Templomos: Speciális kaszt. (Perfektibilista Társaság.) Leginkább a perfektibilisták ügynökeiként szolgálnak, és a rend érdekében különböző, nehezebb, szabotázzsal, túszejtéssel, akár gyilkossággal járó feladatokat vállalnak el, továbbá az adpetusok képzését végzik.

Arkhón: Speciális kaszt. (Perfektibilista Társaság.) A perfektibilisták rejtélyes vezetői rétege.

Boszorkánydoktor: Speciális kaszt. (Hadesziánusok.) A hadesziánus kultusz gyógyítói és papjai, nem vesznek részt a harcokban.

Karnel: Speciális kaszt. (Hadesziánusok.) Társadalmuk harcoló rétege, a felnőtt férfiak többsége ide tartozik. Primitívebb közelharci fegyvereket és lőfegyvereket használnak.

Áldozópap: Speciális kaszt. (Hadesziánusok.) A hadesziánusok vezetői, akik egyéb vallási funkcióik mellett emberáldozatokat is végrehajtanak.

Fráter: Speciális kaszt. (Utolsók Testvérisége.) A Testvériség tagjainak megnevezése. Általában képesek valamilyen szinten kisebb lőfegyverekkel bánni, de nincs nagy harci képzettségük.

Novícius: Speciális kaszt. (Utolsók Testvérisége.) Prédikátor-tanonc.

Prédikátor: Speciális kaszt. (Utolsók Testvérisége.) A közösség vezetői.

Napszámos: Speciális kaszt. (Független Birtokosok Szövetsége.) Kevés pénzért dolgozó, nehéz mezőgazdasági munkát végző munkások a birtokosok földjein.

Földbirtokos: Speciális kaszt. (Független Birtokosok Szövetsége.) Lehet egyszerű, a földjén egyedül dolgozó gazda, vagy napszámosokkal dolgoztató nagybirtokos.

Zsoldos: Általános/speciális kaszt. Leginkább a Szövetség gazdagabb birtokosainak dolgoznak, de a Mississippi minden sarkában össze lehet velük futni. A fejvadászoknál képzetlenebb, de olcsóbb és szélesebb munkakörben dolgozó fegyveresek.

Ranger: Speciális kaszt. (Független Birtokosok Szövetsége.) A Szövetség területének rendfenntartói. Jól bánnak a lőfegyverekkel, de (főleg a békésebb területeken) a meggyőző képességüket és kapcsolataikat jellemzően többször használják a vitás ügyek elsimítására.

Gyári munkás: Általános/speciális kaszt. Mikor a nagyvárosokban újra megindult valamiféle ipari termelés, a munkások társadalmi osztálya is újból megjelent. A legnagyobb számban Zarodinában, az Acélköztársaság fővárosában élnek.

Hivatalnok: Általános/speciális kaszt. Minden nagyvárosban ők az adminisztráció sarokkövei, de különösen fontos szerepet töltenek be az Acélköztársaság bürokráciájának labirintusában.

Bizottsági tag: Speciális kaszt. (Acélköztársaság.) Az Acélköztársaságot kormányzó valamely bizottság tagja, ezáltal pedig a Köztársaság egyik de facto vezetője. Ugyanakkor az egyes bizottsági tagoknak nincs jelentős hatalmuk, mivel minden bizottság kollektíven hoz döntéseket, ráadásul az elnök kivételével a tagok gyorsan cserélődnek.

Belvédelmis: Speciális kaszt. (Acélköztársaság.) Az úgynevezett „belvédelmisek” a Belső Védelmi Hatóság tagjai. Kadétként még csak tanulónak számítanak, ha sikeresen levizsgáztak, már tisztnek (őrmester) számítanak, és innentől kezdve nyitva áll számukra a ranglétra. Belvédelmiseknek számítanak még a Hatóság nyomozói is, akik némileg elkülönülnek az általános állománytól, mivel sokkal többet mozognak a civil világban és sokkal többször kell beépülniük vagy alvilági körökben mozogniuk.

Katona:
Speciális kaszt. (Acélköztársaság.) Bár kevés olyan ember él a Mississippi vidékén, aki ne hordana magánál fegyvert, mégis az egyetlen hivatásos hadsereg az Acélköztársaságé. A Szürke Hadsereg katonái jól képzettek és felszereltek, azonban ellátásuk drága és békeidőben tétlenségre vannak kárhoztatva.

Komisszár: Speciális kaszt. (Acélköztársaság.) A komisszárok, azaz politikai tisztek, a Szürke Hadseregben szolgálnak, ahol az állami propagandát terjesztik, ellenőrzik a közkatonákat, és agitatív tevékenységük mellett ők felelnek a hadsereg kulturális életének megszervezéséért is.
avatar
Mr. Holden
Admin

Posts : 25
Join date : 2015-12-21

View user profile http://newworldblues.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum